TKV

Maksymalna wydatek 13.104 m3 / h,
Łatwo przekształcony w poziomy lub pionowy wylot,
Łatwe do czyszczenia i serwisowania dzięki połączeniu na zawiasach,
Wysoka odporność na korozję