STADION CRACOVII

Dostarczyliśmy 10 central wentylacyjnych na stadion Cracovii