Placówki LUXMED

Zrealizowaliśmy dostawy central wentylacyjnych, oraz klimakonwektorów dla placówek Luxmed na trenie całego kraju. Kolejne realizacje przed nami!