Huta Szkła Krosno

Dostarczyliśmy Centralę  wentylacyjną do Huty Szkła Krosno o wydatku ponad 70 000 m3/h