GALERIA BAŁTYCKA W GDAŃSKU

Dostarczyliśmy centrale wentylacyjne o wydatku ponad 130 000 m3/h do jednego z najbardziej znanych centrów handlowych w trójmieście jakim jest Galeria Bałtycka w Gdańsku.