Centrum Sztuki Piekarnia we Wrocławiu

W Ostatnim czasie dostarczyliśmy centralę wentylacyjną dla Centrum Sztuki Piekarnia we Wrocławiu przy ul Księcia Witolda