BARTMED KRAKÓW

Dostarczyliśmy szafy klimatyzacyjne obsługujące sale operacyjne, oraz centrale wentylacyjne dla klinki Bartmed w Krakowie